Naše projekty

Každý rok realizujeme různé projekty:
                        

"Rohr/Niederalteich" - Každoroční týden vzdělávání o Velikonocích (od roku 1954!)

"Sommerwochen" - Letní setkání s mladými z Čech a Slovenska

"Spurensuche" - Česko-německý projekt v českém pohraničí 

"WWW" - Zimní pracovní týdny/Winterwerkwochen jsou tématická setkání ke konci roku

"Katholisches Leben" - Katolické dny a návštěva papeže

"Politische Engagement" - Jako mládežnický spolek se zajímáme o veřejné dění a aktivně se do něho zapojujeme.  

Aktuální roční program Junge Aktion a další akce naleznete v sekci "projekty" Těšíme se na Vás!