German
Czech

JA-Heft

Časopis "junge aktion" je důležitým orgánem spolku, který vychází každého čtvrt roku. Jeho cílem je interně in navenek informovat o dění ve spolku, k čemuž patří zprávy o akcích Junge Aktion i jejich partnerů, názory i aktuální dění ze světa politiky a společenských věcí.

 

Kontakt na redakci: evs(at)junge-aktion.de 

Redakce: Christoph Mauerer
Layout: Peter Eisner
V.i.S.d.P.: Petr Veselý, Amálie Kostřížová

 

Odběr časopisu "Junge Aktion":
Všem členům je časopis posílán automaticky. Cena je uhrazena zaplacením členského příspěvku.

Z aktuálního JA-Heftu: Auf Wechsel/ Na veksl

Milé čtenářky, milí čtenáři,

v dnešní době existuje mnoho programů, s nimiž lze na určitou dobu vycestovat do jiné země a tam zlepšit své jazykové schopnosti, a to od školních výměn, přes dobrovolné služby a Erasmus pobyty až po zahraniční praktika. Ač to zní poměrně moderně, tyto postupy nejsou žádným výdobytkem posledních deseti let. Již v době Rakousko-Uherské monarchie existovalo v českých zemích něco podobného. Mladí lidé chodili tenkrát „auf Wechse“, neboli v češtině „na veksl“. Při něm bylo posláno nějaké dítě z německy mluvící rodiny z okrajových zemí Čech a Moravy na určitou dobu do rodiny v českém jazykovém prostředí a naopak nějaké dítě z české rodiny bylo posláno do rodiny německé. Proto existoval také pojem „na handl“ („auf Handel“) nebo jednodušše „na výměnu“ („auf Tausch“). Mohlo se přitom jednat o letní prázdniny nebo o celý školní rok. V každém případě byly děti „na vekslu“ vždy oblopeni jinou řečí a mohly tak enormně zlepšit jejich znalosti v němčině, případně v češtině. V tomto ohledu se mluví také o imenzním učení (z latinského „immersio“, tedy „vnoření se“, proto  v němčině také „jazyková koupel“ („Sprachbad“). Roland Hoffmann ze Severních Čech,  roku 1923 na výměně u jedné české rodiny, k tomu píše: „Moji hostitelští rodiče neumí německy, snaží se neustále, ukazovat mi předměty, pojmenovávat je a podnítit mě tak opakovat ten výraz.“[1] Také po roce 1918 za 1. Československé republiky pokračovaly tyto školní výměny. Dokonce do konce 30. let, než ve vysoké politice zesílil nacionalismus. Navíc ani nebyly potřeba státní programy, poněvadž veksl běžel hlavně přes osobní kontakty nebo přes novinové inzeráty.  

Dříve stejně jako dnes se tedy vyplatilo, jít do sousední země, učit se cizý řeči a poznávat nové přátele. A kdo nechce jít na celý rok pryč, může nejprve zkusit některé ze setkání Junge Aktion. O těch, jako např. o Česko-německé letní škole v blízkosti Plzně, si můžete přečíst v tomto JA-Heftu. Bavte se!

Váš Christoph[1] Citát z: Erich Illmann: Der Schüleraustausch in der 1. Tschechoslowakischen Republik 1918-1938. Ein Beispiel für deutsch-tschechisches Miteinander, Mainz 2002.

Z aktuálního JA-Heftu: Předávání Občanské ceny Bavorského zemského sněmu

Bavorská občanská cena: Jednoduše „znamenité“ – JA

 Že Junge Aktion odvádí na poli mezinárodní práce s mladeží v pravém slova smyslu „znamenitou“ práci, to dokazuje po loňském ocenení Evropskou cenou občana další ocenění. Dne 28. června patřila JA k organizacím, které byly v Mnichově v Bavorském zemském sněmu vyznamenány Občanskou cenou Bavorského zemského sněmu. Tato Občanská cena stála letos pod mottem „Bavoři žijí Evropou“, přičem bylo podáno více jak 100 žádosti o vyznamenání. Z těchto žádostí byly na třetí místo vybrány orgnaizace „Evropská síť v Sinzingu: Potřebujeme Evropu-Evropa potřebuje nás“ (Europäische Netz in Sinzing – Wir brauchen Europa – Europa braucht uns) a „Společně žít a učit se v Evropě, Passov“ (Gemeinsam leben und lernen in Europa, Passau).  První místo připadlo bavorské odnoži „Initiative Pulse of Europe“, která byla vyznamená jako loňského roku při udílení Evropské občanské ceny společně s JA. Junge Aktion si rozdělila druhé místo s „Europa-Union Augsburg“.

V den předávání ceny si JAleři spolu se zástupci Ackermann-Gemeinde a Sdružení Ackermann-Gemeinde mohli užít prohlídku budovy Zemského sněmu a přitom se také posadit v zasedacím sále do křesel poslanců. Samotný slavnostní akt byl moderován známým zpravodajem Ulrichem Wickerten. Každá organizace byla představena krátným videem, přičemž v případě Junge Aktion byly k tomuto účelu použity záznamy z nedávného cykloprojektu, jež se konal pod heslem „Hledej mír (toto video je možno shlédnout na Youtube kanálu JA). Vedle tohoto ohlédnutí za cykloprojektem upozornil spolkový mluvčí Mattias Melcher také na další projekt pořádaný na konci tohoto roku, tj. na česko-německo-slovensko-maďarské Silvestrovské setkání v Budapešti konaný od 28. 12. 2018 do 1. 1. 2019. Nakonec, toto ocenění dává JAlerům velkou dávku motivace do budoucích mezinárovních setkání mládeže. Mimo to nezapoměl Matthias, jakožto zástupce mnoha angažovaných JAlerů posledních desetiletí, poděkovat přítomným čestným členům JA Franzi Olbertovi a Msgr. Antonu Ottemu.  

Posléze obdrželi JAleři z rukou zemské presidentky Barbary Stamm ocenění a celý slavnostní den byl večer náležitě završen setkáním JA (Stammtisch) v mnichovském podniku Kennedys. Ve vyhodnocení poroty Občanské ceny Bavorské zemského sněmu stojí:

Die Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde – evropská setkávání. Junge Aktion je katolický mládežnický spolek v BDKJ, jenž s českými a slovenskými partnery nabízí projekty a setkávání. Stojí si za přesvědčením, že pouze skrze politické sjednocení Evropy se může podařit trvalé překonání nationalismů. Pomocí mezinárodních projektů a setkávání mládeže dává mladým lidem možnost zakusit Evropu. Těžiště leží na kontaktech s východními státy Evropské Unie, obzvláště pak s Českou republikou. Osobní rovnocenný kontakt mezi mladými lidmi různých evropských zemí je prvořadým elementem akcí Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde, především pak pro děti a mladistvé ze střední a východní Evropy ve věku 8 až 26 let. Již 20 let se koná česko-německý dětský tábor v Haidmühle v Bavorském lese, či jiné netradiční projekty, jako společné, země přesahující cykloprojekty, nebo česko-německý tandemový jazykový kurz v Plzni. Peněžní ocenění činí 10.000 eur.

                                                                                                                               Christoph Mauerer

Archiv 2018

Číslo 3/2018

Obsah:

An gedacht 2
Zurück gedacht 3
20 Jahre ZF 4
Preisverleihung in München 5-6
Sommerschule 7-8
Plasto Fantasto 9
Fenster für JA’ler 10
Spurensuche 11
Nový EVS Michal 12
Einladung 13-14
Gerüchteküche 15

 

 

Číslo 2/2018

Obsah:

Osterbegegnung 4-5
Frühlingsplasto 6
BuVo-Sitzung 7
Fahrradtour 8-11
Katholikentag 2018 12-13
Fenster für JA´ler 14
Einladung Plasto Fantasto 15-16
Einladung Sommerschule 17-18

Číslo 1/2018

Obsah:

            EVS
            BAS - Treffe der AKWO
            Vorbereitungstreffen in Brünn
            Silvesterbegegnung
            Frühlingstreffen von Spirála

Archiv 2017

 

Číslo 4/2017

 

Obsah:

 • BuVo-Treffen
 • Pavlas EVS
 • Sepaformular
 • JA-Kalender
 • Matthias in Brüssel
 • Einladung zur Radtour
 • Herbstbegegnung von Spirala

 

Číslo 3/2017

 

Obsah:

 • Jubiläumsfeier
 • Brünn ist die Hauptstadt der Welt
 • Freiwilligendienst - Julia in Prag!
 • Preisverleihung in Berlin
 • Herbstreffen von Spirála

Číslo 2/2017

Obsah:

 • Leiterschulung
 • Vorstandswahlen
 • Jugendbildungreferat
 • Osterbegegnung

Číslo 1/2017

Obsah:

 • Zurück gedacht: Silvesterbegegnung
 • AG und JA im Dialog
 • Freiwilligendienst
 • Gerüchte

Archiv 2016

Číslo 4/2016

 • Was wir sind/wollen/anbieten
 • Jugendtreffen
 • 70 Jahre der AG

 

Číslo 3/2016

Obsah:

 • Katholikentag
 • Weltjugendtag
 • Plasto Fantasto
 • Nemecký ANEM

Číslo 2/2016 

Obsah:              

 • Politisch gedacht        
 • Osterwoche           
 • Frühlingsplasto     
 • Partnerská stránka  
 • Praktikum in der SK

Číslo 1/2016 

Obsah:                

 • In eigener Sache                
 • Praktikum in CZ            
 • Jubiläumswallfahrt         
 • AG & JA im Dialog     
 • Voraus gedacht      

Příjemnou zábavu při čtení!

Archiv 2015

Číslo 4/2015 

Obsah:             

 • Wer wir sind               
 • Was wir wollen
 • Was wir anbieten        
 • Wer dahinter steht      
 • Unsere Partner                         
 • Voraus gedacht          

Příjemnou zábavu při čtení!

Číslo 3/2015

Obsah:

 • Christlich gedacht
 • Vorstellung der neuen JA-Bundessprecher
 • Sommerwoche, Fotos Budweis
 • Plasto Fantasto
 • Spurensuche mit dem Rad
 • CAMPUSAsyl
 • AG und JA im Dialog
 • Voraus gedacht

Číslo 2/2015

Obsah:

 • Die JA hat gewählt!
 • Christlich gedacht
 • Freiwilligendienst
 • Samuel in Taizé
 • AG und JA im Dialog
 • Literarisch gedacht, Gerüchte
 • Voraus gedacht

Číslo 1/2015

Obsah:

 • Politisch gedacht
 • Christlich gedacht
 • Freiwilligendienst
 • Literarisch gedacht, JA-Notizen
 • Neue Geschäftsführerin
 • Pilsen 2015

Archiv 2014

Číslo 4/2014

Obsah:
- Wer wir sind
- Was wir wollen
- Was wir anbieten
- JA-Jahreskalender 2015

Příjemnou zábavu při čtení!

Číslo 3/2014

Obsah:
- Konstanzer Konzil
- Berichte von der Sommerwoche, Spurensuche und Plasto Fantasto.

Příjemnou zábavu při čtení!

Číslo 02/2014

Obsah:
- Europa mit Weitblick!
- Völkerverständigung pur
- sowie Berichte vom Katholikentag, von den Kinder- und Jugendtagen und der Politischen Weiterbildungswoche.
Číslo 01/2014

Obsah:
- Verständigung fordern
- Versöhnung, Vergebung und Verständigung
- Weißrussland, Ukraine und Ungarn

 

Archiv 2013

Číslo 04/2013

Obsah:
- Wer wir sind
- Was wir wollen
- Was wir anbieten
- JA-Jahreskalender 2014

Číslo 03/2013

Obsah:
- Leitartikel: Zurücklassen-Durchstarten Christian Corner
- Vorstellung den neuen Bundesführung
- Sommerwoche: Nemecký ANEM

JA-Heft 2/2013

 

Číslo 02 / 2013

Obsah:
- Leitartikel: Christliches Leben
- Die Junge Aktion hat gewählt!
- Berichte: z.B. Ostern in Niederaltaich
a více!

JA-Heft 1/2013

 

Číslo 01 / 2013 

Obsah:
- Heimat und Identität
- JA-Startschuss ins Neue Jahr
- Debatte: Begegnung pur!
a mnohem více!

Archiv 2012

JA-Heft 4 / 2012

 

Číslo 04 / 2012 * Nový formát!!! *

Obsah:
- Vorschau auf das JA-Jahr 2013
- Bundesvorstand: Wer gestaltet die Junge Aktion?
- Jahresplaner für die Junge Aktion zum Download
a mnohem více!

JA-Heft 3 / 2012

 

Číslo 03 / 2012

Obsah:
- International: Jugend-Festi-Wall in Marienthal
- Märchenhaft: 15 Jahre Plasto Fantasto
- Unterwegs: Auf den Spuren der Heiligen Familie in Böhmen
a mnohem více!

JA-Heft 2 / 2012

Číslo 02 / 2012:

Obsah:
- Religion und Glaube auf dem Balkan
- Religion und Glaube in der Tschechischen Republik
- Fotostory zum Thema Vergebung
a mnohem více!

JA-Heft 1 / 2012

 

Číslo 01 / 2012

Obsah:
- Der Deutsch-tschechische Jugendrat besucht die Junge Aktion!
- 2. Deutsch-tschechisches Silvester in Berlin:
- Rückblick und Würdigung: Václav Havel: Weg zur Versöhnung
a mnohem více!

Archiv 2011

JA-Heft 4 / 2011

 

Číslo 04 / 2011:

 

Obsah:
- Premiere: Vorstand von JA und Spirála tagen gemeinsam
- Die Slowakei und der Euro. Ein Kommentar von Sebastian Kraft
- Europäischer Freiwilligendienst bei der Jungen Aktion!
a mnohem více!

 

JA-Heft 3 / 2011

Číslo 03/2011:

Obsah:
- Demokratie in Plasto Fantasto?
- Praktische Friedensarbeit bei der Jungen Aktion
- Hilde Hejl: Kompromissloser Einsatz für Frieden und Versöhnung
a mnohem více!

JA-Heft 2 / 2011

 

Číslo 02/2011:

 

Obsah:
- ...und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne...: neue Bundesführung, neuer Bundesvorstand
- Berichte aus Rohr und FrühlingsPlasto
- In Sachen Menschenrechte unterwegs: Václav Malý

JA-Heft 1 / 2011

 

 

Číslo 01/2011:

Obsah:
- Europa macht uns alle gleich?! 1. Deutsch-tschechisches Silvester
- Zivilgesellschaftliches Engagement: Gegen den Strom?
- Er war da: und jetzt? Junge Aktion zum Seehofer-Besuch in Prag
a mnohem více! 

Archiv: 2010

JA-Heft 4 / 2010

 

Číslo 04/2010:

Obsah:
- 60 Jahre Junge Aktion: Westen, Osten - Christen!
- Junge Aktion in Brüssel
- Internationale Leiterschulung in Kreisau/Polen
a mnohem více! 

JA-Heft 3 / 2010

 

Ausgabe 03/2010

Obsah:
- 60 Jahre Junge Aktion: 1990 bis 2010
- Lithuanian Eurotrip: Sommerwoche in Litauen
- Auf Spurensuche im Egerland
a mnohem víc!

JA-Heft 2 / 2010

 

 

Číslo 02/2010:

Obsah:
-  60 Jahre Junge Aktion: 1970 bis 1990
- Berichte aus Rohr und Frühlingsplasto
- Ökumenischer Kirchentag
a mnohem více!

JA-Heft 1 / 2010

 

 

Číslo 01/2010

Obsah:
- 60 Jahre Junge Aktion: die JA in den Anfängen (1950 – 1970)
- Bericht von WinterWerkWoche
- Schwerpunkt: 65 nach Ausschwitz
a mnohem více!

Archiv: 2009

JA-Heft 4 / 2009

Ausgabe 04/2009

Obsah:
- Die neue Bundesführung stellt sich vor
- Papstbesuch in Tschechien
- Schwerpunkt: Eichstätter Deklaration
a mnohem více!

JA-Heft 3 / 2009

Číslo 03/2009

Obsah:
- Schmuggelgeschichte von Ilse Stonjek
- Aktion "Gesicht zeigen für eine gute deutsch-tschechische Partnerschaft"
- Berichte aus dem JA-Sommer 09
a mnohem více!

JA-Heft 2 / 2009

 

 

Ausgabe 02/2009

Obsah:
- Schmuggelgeschichte von Adolf Hampel
- Kirche im Untergrund
- Terra Recognita
a mnohem více!

JA-Heft 1 / 2009

 

 

Číslo 01/2009 

Obsah:
- Highlights aus dem JA-Jahr 2008
- Schwerpunkt: Politikverdrossenheit
- Partnerverband: Slunce (CZ)
a mnohem více!

Archiv: 2008

JA-Heft 4 / 2008

 

Číslo 04/2008

Obsah:
- Neuwahl Bundesführung
- Neuer Partnerverband: CORVINUS (Ungarn)
- Deutsche Minderheit in Tschechien
a mnohem více!

JA-Heft 3 / 2008

 

 

Číslo 03/2008

Obsah:
- Völkergemisch Georgien
- Auszeichnung für Junge Aktion
- Erlebte Geschichte
a mnohem více!

JA-Heft 2 / 2008

 

 

Číslo 02/2008

Obsah:
- Ein moderner Staat: Historischer Blick auf die Tschechoslowakische Republik von 1918 bis 1938
- Winterwerkwoche: Wie man im Böhmer Wald mit der JA den Jahreswechsel erlebt
- Polen: Im Land der Zwillinge
a mnohem více!

JA-Heft 1 / 2008

 

Ausgabe 01/2008

Obsah:
- Warum DU die Junge Aktion brauchst!
- Jahresbericht 2007: Dokumentation der Projekte aus dem vergangenen Jahr
- Junge Aktion: Regionen und Partner
a mnohem více!