German
Czech

Mladí a aktivní

Tolerance nemůže nikdy začít příliš brzy. Proto se také na našich akcích zaměřujeme především na děti a mladistvé z celé Střední a Výchovní Evropy.

Plasto Fantasto 2017

 

Rok se s rokem sešel a od 13. do 20. srpna dorazilo 54 dětí a mladistvích, jakož i 9 členů organizačního týmu, k našemu oblíbenému táboru Plasto Fantasto v Heidmühle, aby zde strávili bezvadný týden. Tento rok byl ovšem rokem obzvláštním, neboť jsme slavili naše 20. jubileum. Roku 1997 vznikla idea Plasta Fantasta a to se muselo oslavit!  

Při příjezdu na ubytovnu se po dlouhé době setkalo mnoho starých přátel, ale přirozeně se objevilo i několik nových tváří. Proto také samozřejmě první večer nesměly chybět malé seznamovací hry a navazně jsme ukázali dům těm, co tu byli poprvé.

Co udělalo letní Plasto napínavým bylo téma „Štastní bez hranic“. Na jedné straně jsme diskutovali o tom, co jsou pro nás hranice, a na druhé, co je pro nás znamená štěstí. K tomu jsme měli dva referenty, kteří nám trochu vyprávěli o svém životě a společně jsme diskutovali o našem tématu. Taye, uprchlík z Etiopie, který již rok a tři měsíce čekal na schválení jeho žádosti o azyl, nám působivě vyprávěl o tom, co pro něj jako pro uprchlíka znamenají hranice a štěstí. Jako druhého referenta jsme mohli přivítat Martina Kastlera, jenž nám ukázal, co to znamená být Evropan, a zodpověděl nám mnoho otázek, které jsme měli k EU.

Vandrování na Třístoličník nesmělo samozřejmě na Plastu chybět. Bylo to opět trochu náročné, výhled z vrchu je všas přece každým rokem krásnější! Také výlet do bazénu nechyběl. Kousek jet s autobusem a pak skočit do krásné, studené vody!

Volný čas je také důležitou součástí! Poté co jsme si ráno mohli zvolit mezi zpíváním, sportem a jazykovou animací, jsme měli následně dostatek času, abychom se připravili na další bod programu. Různé body programu, jako plánovaná hra nebo noční hra, nás jako skupinu velmi sblížily.

V sobotu k tomu konečně došlo: Velké jubileum bylo před námi! Dorazilo mnoho rodičů, dřívějších účastníků i vedoucích Plasta, a navštívilo nás o mnoho členů Junge Aktion. Nejdříve jsem začali naší společně připravenou bohoslužbou a poté předvedli úřastníci divadelní  hru, kterou v průběhu týdne nacvičovali. Večer jsme společně jedli a následně začala naše velice podařená párty. Byla hudba, velký dort, fotokoutek, každý se bavil!

Byl to jednou opět podařený týden, v němž se člověk mohl zotavit ze školy i všedního dne a poznat nové přátele. Měli jsme jak zábavu, tak jsme se k tomu naučili nové věci a shromáždili nové zkušenosti.

Těšíme se na příště!      

                                                                           Laura Meloni