German
Czech

Česko-německé fórum mládeže

Česko-německé fórum mládeže je bilaterální diskusní platformou pro mladé lidi z Německa a České republiky, která usiluje o prohloubení česko-německého dialogu. Toto grémium vzniklo z iniciativy mladých lidí z Německa a České republiky, kteří již v roce 1997, kdy ministři zahraničí obou států ustanovili Koordinační radu Česko-německého diskusního fóra (KOR), usilovali o větší zapojení mladé generace do oficiálního česko-německého dialogu. Deklarovaným cílem nového Fóra mládeže je naplnit tento záměr a podporovat přímou a živou diskusi mezi generacemi.

Od roku 1997 je Junge Aktion ve Fóru mládeže zastoupená a plně zapojená do jeho činnosti. Od roku 2012 je to zejména patrné ze spoluúčasti Junge Aktion na projektu Fóra "Do Německa na zkušenou!", který má za cíl prezentovat mladým Čechům Německo a jeho kulturu i obyvatele, a tím bojovat proti předsudkům.

Kontakt: