German
Czech

Představenstvo

Představenstvo Junge Aktion zodpovídá za činnost sdružení na celoněmecké úrovni. Je voleno na dva roky a zasedá dvakrát ročně. V čele představenstva je spolkové vedení. To má za úkol řídit Junge Aktion a její orgány podle rozhodnutí představenstva. Zastupuje rovněž celé sdružení ve vnitřních záležitostech i navenek.

Členové představenstva Junge Aktion 
(zvoleni 05/2017):

Spolkové vedení:

Jednatelka: Amálie Kostřížová

Matthias Melcher (mluvčí)

Julia Schäffer (zástupkyně mluvčího)

Peter Eisner (zástupce mluvčího)

 

Členové představenstva zvolení členy JA:

Benjamin Lekscha
Christoph Mauerer

(stejně jako Peter Eisner, Matthias Melcher a Julia Schäffer - více BuFü)


Zástupce ve spolkovém představenstvu

Martin Panten (zástupce Ackermann-Gemeinde)

Matthias Dörr (zástupce AG e.V.)


Další členové:

Marina Insel (zástupkyně pro Plasto)