German
Czech

Spolupracujeme s

V rámci Německa jsme propojeni s dalšími institucemi a spolky mládeže a spolupracujeme s německo-českými organizacemi, které nás podporují.

Prostřednictvím naší zastřešující organizace Aktion West-Ost jsme zapojeni do Svazu německé katolické mládeže (BDKJ – Bund der deutschen katholischen Jugend). Úzce spolupracujeme s oddělením pro vzdělávání mládeže – „Jugendbildungsreferat“, které spadá pod společnost Ackermann-Gemeinde).

Po skončení studené války byly na základě podepsání bilaterálních smluv vytvořeny česko-německé instituce, jejichž cílem je podílet se na zlepšování česko-německých vztahů. Tyto instituce Junge Aktion podporují a spolupracují s ní.
Důležitou roli ve vztazích česko-německé mládeže hraje rovněž Tandem, program česko-německé výměny mládeže s koordinačním centrem v Plzni a Regensburgu.
Česká kancelář Tandemu v Plzni funguje jako vysílající organizace v rámci programu Evropské dobrovolné služby. Finanční podporu pro své projekty získává Junge Aktion od Česko-německého fondu budoucnosti. Skrze Česko-německé fórum mládeže jsme zapojeni do oficiálního bilaterálního dialogu.