German
Czech

Aktion West-Ost

Aktion West-Ost je zastřešující organizace čtyř spolků mládeže, které se pohybují na poli německo-polské a německo-české spolupráce a jsou společně zastoupeny ve Svazu německé katolické mládeže (BDKJ – Bund der deutschen katholischen Jugend). Mezi její členy patří Junge Aktion spolu se třemi dalšími spolky: Adalbertus Jugend, Spolek Junges Ermland a Junge Grafschaft. Aktion West-Ost má jakožto zastřešující organizace za úkol především získávat nové partnerské kontakty v zemích střední a východní Evropy (např. v Polsku, Litvě, Ukrajině, Albánii a Rusku), vést vzdělávací semináře a vydávat publikace. Vydala např. „EuroGames“, mezinárodní sbírku her a metod, která ulehčuje organizaci mládežnických setkání a pomáhá zábavnou formou překonat jazykové a kulturní bariéry. V roce 1999 vyšlo její třetí vydání doplněné o další jazyk, češtinu. Junge Aktion vysílá na zasedání spolkového výboru Aktion West-Ost vždy jednoho zástupce nebo zástupkyni ze svého předsednictva.
Další informace naleznete na www.aktion-west-ost.de.