German
Czech

Svaz německé katolické mládeže

Svaz německé katolické mládeže (BDKJ – Bund der deutschen katholischen Jugend) sdružuje katolické mládežnické spolky v Německu. Junge Aktion je v BDKJ zastoupena prostřednictvím Aktion West-Ost. Diecézní a zemské spolky jsou z části přímo začleněny do příslušného diecézního nebo zemského spolku BDJK. Z toho plyne rozmanitá spolupráce. Bližší informace jsou na stránkách www.bdkj.de.