German
Czech

Česko-německé fórum mládeže

Česko-německé fórum mládeže poskytuje mladým lidem z Německa a České republiky bilaterální diskusní platformu, která jim umožňuje aktivně se podílet na dalším utváření česko-německého dialogu.
Toto grémium vzniklo z iniciativy mladých lidí z Německa a České republiky, kteří již v roce 1997, kdy ministři zahraničí obou států ustanovili Koordinační radu Česko-německého diskusního fóra (KOR), usilovali o větší zapojení mladé generace do oficiálního česko-německého dialogu.
Hlavním cílem nově vzniklého Fóra mládeže je vyplnit tuto mezeru a podporovat přímou a živou mezigenerační diskusi. Za tímto účelem se mluvčí Fóra mládeže zúčastňují zasedání KOR a jeho členové se účastní výročních konferencí Česko-německého diskusního fóra. Úkol Koordinační rady spočívá převážně v přípravě témat a projektů česko-německého dialogu pro veřejnost obou zemí.

Další informace zejména o řadě zajímavých projektů najdete na stránkách www.cnfm.cz