German
Czech

Tandem

Obě koordinační centra česko-německé výměny mládeže Tandem sídlící v Plzni a Regensburgu pracují od roku 1997 na rozšíření výměny mládeže mezi Německem a Českou republikou a poskytují radu a pomoc všem zájemcům o spolupráci. Základem této instituce je dohoda o společném záměru, kterou podepsali ministři školství obou států během prvního česko-německého setkání mládeže v Poličce roku 1996, a smlouva o vzájemné spolupráci mládeže obou států. Tandem je zde hlavně pro ty, kdo aktivně pracují s mládeží, tedy v prvé řadě pro vychovatele a vychovatelky, vedoucí týmů, učitele a učitelky.  Práce obou koordinačních center Tandemu spočívá především v poskytování informačních a poradenských služeb, zprostředkování kontaktů a partnerů pro výměnu, poskytování dalšího vzdělávání pro pracovníky s mládeží a také ve financování mimoškolních setkání.

Česká kancelář Tandemu v Plzni je – jakožto vysílající organizace v rámci programu Evropské dobrovolné služby – spojena s Junge Aktion.

Další informace najdete na domovských stránkách Tandemu:
www.tandem-org.de
(Regensburg), http://tandem.adam.cz (Plzeň)