German
Czech

Česko-německý fond budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti vznikl v souvislosti s Česko-německou deklarací (podepsána 21. 1. 1997). Sídlo má v Praze. Jeho úkolem je (finančně) podporovat vedle četných stávajících česko-německých projektů také co možná nejvíce nových kontaktů a pomocí konkrétních opatření spolupracovat na česko-německém porozumění.  Těmito konkrétními opatřeními se rozumí zvláště následující partnerské projekty: setkávání mládeže, péče o seniory, renovace stavebních památek a hřbitovů, podpora menšin, výuka jazyků, diskusní fórum, přeshraniční spolupráce a spolupráce v oblasti vědy, kultury a ekologie. Kromě toho, že Česko-německý fond budoucnosti zpracovává žádosti o podporu nejrůznějších partnerských projektů a případně jim tuto podporu poskytuje, věnuje zvláštní pozornost jednotlivým stěžejním projektům. Patří k nim jednak Projekt humanitární pomoci obětem nacionálně socialistického násilí, jednak Česko-německé diskusní fórum a jeho výroční konference, kterou pořádá Koordinační rada.

Velmi Fondu děkujeme za finanční podporu našich setkání v posledních letech.

Bližší informace o činnosti Fondu budoucnosti a o Česko-německém diskusním fóru naleznete na stránkách www.zukunftsfonds.cz