German
Czech

Každoroční akce

SILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ: Česko-německo-slovenské setkání pro mládež ve věku 15 až 27 let 

VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ: Česko-německo-slovenské Velikonoční setkání Politický vzdělávací týden Junge Aktion der Ackermann Gemeinde v klášteře Niederalteich Weiterbildungswoche der Jungen Aktion der Ackermann-Gemeinde (für junge Leute von 15 - 27 Jahren) im Kloster Niederaltaich 

FRÜHLINGSPLASTO Pro děti a mladistvé z Německa mezi 8 až 15 lety

PLASTO FANTASTO: Pro děti a mladistvé mezi  8 a 15 lety z Německa a České republiky v Haidmühle (Bavorský les)