German
Czech

Termíny 2019

17.04.-22.04. 2019
Česko-německo-slovenské Velikonoční setkání v Niederalteichu

23.04. - 26. 04. 2019
Frühlingsplasto

28.07. - 04.08. 2019

Sommerwoche Junge Aktion v Landshutu

28.07. - 04.08. 2019

Česko-německé setkání dětí a mládeže "Plasto Fantasto" v Haidmühle