German
Czech

Jarní Plasto 2018

Aktivní, silní a společně v Regensburgu

Tradičně se konalo také tento rok Jarní Plasto pro děti a mladistvé. Pod heslem „Společně jsme aktivní – společně jsme silní!“ jsme se setkali ve dnech 3.- 6. dubna ve městě Regesburg. Setkání trvalo čtyři dny, je ale podivuhodné, co vše jsme v rámci našeho rozmanitého programu s tomto čase mohli stihnout!

V úterý po příjezdu a přivítání bylo možno si při večeři vyměnit zážitky s těmi, s kterými se účastníci od posledního Plasta neviděli. Posléze jsme se představili, aby se i mimo zkušených Plasťat také nově příchozí seznámili a cítili vítaní, a to jak mezi účastníky, tak mezi teamlery. Poté následovaly různé hry na podporu týmového ducha a nakonec meditace.

Druhý den se dá dobře shrnout slovy „zážitků plný“. Na denním programu byly sport a zpěv, teoretický úvod, jakož i praktický workshop k tématu setkání (divadelní scénky a vytvoření kreativních plakátů), Stadtralley a Kreativní pracovní kroužky, v nichž byly vyráběny masky, lapače snů a držadla na sluchátka.

Třetí den toho nebylo v plánu méně. Po kreativních pracovních kroužcích dorazila návštěva z policejního presidia Horní Falce! Žádný strach, policistka dorazila, aby nám osvětlila téma „nová media“ a „nebezpečí na internetu“. Po interaktivní přednášce následovala ještě zajímavá diskuse, než jsme se  
pak odebrali na cestu do bazenů. Po plavání následovala bohoslužba a nakonec se samozřejmě konala párty, kterou připravili sami účastníci.

Pátek bohužel znamenal rozloučení a říci si „ahoj“, nebo snad raději, „tak zatím do dalšího Plasta!“
                                                                                                                                    Dora Pelin