German
Czech

Jako katolický spolek se účastníme také velikých událostí katolického života v Německu.

Katolické dny jsou veliké slavnosti víry. Ukazují mnohotvárnost katolické církve v Německu. Junge Aktion je zde zastoupena vždy jedním stánkem (zpravidla společně s Ackermann-Gemeinde).