German
Czech

Skoky-historie

starý pohled na Skoky / Maria Stock

Skoky/Maria Stock, leží asi 30 km východně od Karlových Varů., Skoky je poutní místo proměnlivými dějinami. Zmínka o poutní tradici je už v roce 1717. Roku 1738 byl barokní kostel vysvěcen. Ve Skokách žilo do konce 2.světové války asi 170 obyvatel, převážně německé národnosti.

Po válce byli němečtí obyvatelé odsunuti. Po krátkém osídlení místa, byly domy ve Skokách zbourany. Jen barokní kostel a  bývalý hostinec s chlévy zustaly stát.

od?íznutá kopule

Kostel, který se nachází uprostřed přírody byl po převratu několikrát poničen a vyrabován. Jen málo vzácných uměleckých dělo bylo zavčas zachráněno. Co nebylo ukradeno, poničili vandalové. Ten nejsmutnější vrchol se přihodil na podzim roku 2006. Tři mladí muži uřezali obě kopule věží, aby získali měď. Jeden ze zlodějů se těžce zranil, když spadl ze střechy dolů.

stanový tábor

Za komunistického režimu se až do 80. let žádné další poutě ve Skokách nekonaly, dokud jeden angažovaný kněz opět tradici neobnovil. Poutníci z Čech a Německa od té doby jezdi do Skoků, aby se tam společně modlili a přispívali ke smíření mezi národy. Poutní bohoslužbu sloužil v posledních letech nejvíce plzeňský biskup František Radkovský. 

Také mladí z Jungen Aktion der Ackermann-Gemeinde z Würzburgu a Rytmiky Šumperk objevili pro sebe Skoky. V létě 1996 se konal v tomto zvláštním místě první česko-německý stanový tábor. Od té doby přichází řočně asi 40 mladých na týden do Skoků společně pracovat, diskutovat a modlit se. Kostel byl centrem táborového místa a místem pro ranní modlitbu, společný zpěv, meditace a bohoslužby.

Také v tomto roce příjde opět česká a německá mladež do Skoků účastnit se na stanový tábor (4.-12.8.). Chtějí umělecky a kreativně vytvořit vnitřek kostela a udělat z barokního poutního kostela duchovní místo pro mladé lidi. Kromě toho také připravují festival mládeže „ ZNAMENÍ SVĚTLA“. Zainteresovaní mladí jsou také hrdečně k tomuto společnému týdnu pozváni.