German
Czech

Na kole z Prahy do Münsteru

Česko-německé hledání míru

„Vyhledávej pokoj a usiluj o něj“! zní v Žalmu 34. Pod tímto motem se odehrály také 101. německé Katolické dny, konané od 9. do 13. května ve vestfálském Münsteru. Když se zahajuje hledání míru v Praze, může být potenciálním cílem rovněž i Münster, neboť obě města jsou propojena skrze Třicetiletou válku, jež v Praze začala a v Münsteru byla ukončena. Vědoma si této souvislosti se malá skupina mladých lidí z Česka, Německa a Slovenska vydala na cestu na kolech z Prahy do Münsteru. Projekt byl organizován organizací Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde. Na cestě navštívili cyklisti místa spojená s násilím, která dnes nabádají k míru, a symbolická místa míru, ze kterých vycházejí důležité impulsy mírových hnutí. Zároveň vyhledávali tito mladí lidé rozhovory s osobnostmi veřejného života a s lidmi, na které narazili na svojí pouti. Otázka byla přitom vždy stejná: „Kde, případně jak hledají mír“ a „kde může společnost nalézt mír“.

V Praze byly na programu tři důležité zastávky cyklopoutě: velvyslanectví Spolkové republiky Německo, v němž v záři roku 1989 hledalo tisíce uprchlíků z Východního Německa cestu do Německa Západního; Pražský hrad jakožto místo, kde se odehrála Pražská defenestrace roku 1618 a klášter na Bílé Hoře, kde byla roku 1620 vybojována první velká bitva Třicetileté války. Dnes je klášter místem, ve kterém se podporuje ekumena, na což je možno nahlížet jako na zdařilý příklad vývoje k míru. V pobožnosti konané na tomto místě požehnal arciopat Prokop z kláštera Břevnov cyklistům, takže ti se pak takto posíleni mohli vydat na první etapu do Lidic. V památníku Lidice byla skupina pozdravena Danem Kolářem, jehož babička přežila tragédii roku 1942. Z osobních rozhovoru s ním bylo zřejmé, jak je těžké vyrovnat se s tak hrozivou událostí, a jaký význam tedy celkově vzato má dobré zpracování památníků a vzdělání. Tento dojem se potvrdil také v Terezíně, kde se cyklisti s ohledem na nepředstavitelné zločiny šokovaně a neschopni slova ukázali. Přes Litoměřice vedla cesta dále do Ústí nad Labem, kde skupinu přivítal Dr. Petr Koura a mluvil s ní o historické práci v souvislosti s Ústeckým masakrem. Podél Labe vedla cesta skrz česko-německý národní park Labského pískovcového pohoří do Drážďan. Tam čekal na cyklisty rozhovor s Frankem Richterem, jednatelem nadace Frauenkirche. Pan Richter zdůraznil, že dialog a argumentační rozpory jsou základem pro dobrou mírovou práci – myšlenka, již si cyklisté vzali k srdci, když si na cestě uvnitř skupiny vyměňovali názory o různých společenských a náboženských tématech.

Z Drážďan pokračovala pro cyklisty cesta dále do Lipska, v němž před dvěma roky na 100. Katolických dnech idea projektu vznikla. Mimo návštěvy radnice byl také naplánován rozhovor s Bernhardem Stiefem, farářem Nikolaikirche. Tento kostel byl na konci 80. let centrálním místem mírových protestů proti režimu NDR a je také dnes místem pro pondělní mírové modlitby. Z mírové revoluce se po obratu vyvinula seskupení a spolky, které od té doby aktivně vykonávají mírovou činnost, jako kupříkladu organizace Friedenkreis Halle e. V., která pro cyklisty představovala další zastávku. Z rozhovoru s Christofem Starkem bylo patrné, že mír má bezpodmínečně globální aspekt. Bez globální spravedlnosti je trvalý mír těžko představitelný. Z Halle vedla cesta cyklistů přes luterské město Eisleben a Quedlinburg, podél kraje Harz, přes bývalou německo-německou hranici Wernigerode, jež je dnes sotva pozorovatelná, až do Höxteru. Tam byli cyklisté více než pohostinně přijati farností St. Nikolai a mohli se též podílet na obohacení nedělní bohoslužby.

Posílená srdečnou atmosférou Höxteru se skupina vydala přes Detmold, ve kterém Dr. Michael Zelle za pomoci Hermannsdenkmal poukázal na nebezpečí instrumentalizace historie, na poslední část cesty do Münsteru. Vyčerpaní, ale šťastní dorazili cyklisté po deseti dlouhých dnech a 860 ujetých kilometrech před Starou radnici v Münsteru, ve které bylo před 370 lety ujednáno ukončení 30 let trvajících bojů, a dali tak jejich hledání míru ten správný závěr.

Během Katolických dnů v Münsteru představovali cyklisti svůj projekt na Domplatzu a dostali se zde do debaty o hledání míru s katolíky z Německa i celého světa. Odpovědi na položené otázky byly, jak se dalo očekávat, velmi rozdílné. Mnozí nalézají mír v přírodě nebo v rodině, ve smíchu dětí, nebo při modlitbách. Pro jiné začíná hledání míru vzájemným nasloucháním a dialogem na stejné úrovni. Výborně to formuloval také pan Mons. Anton Otte, který napsal: „Mír nalézáme, když se nepřátelé stanou přáteli, když se lidé navzájem sbližují.“

Další informace k projektu naleznete na: www.prag-muenster.de

                                                                                                                                  Matthias Melcher