German
Czech

20 let Plasta Fantasta – nesmírně šťastní!

Plasto Fantasto 2017

Rok se s rokem sešel a od 13. do 20. srpna dorazilo 54 dětí a mladistvích, jakož i 9 členů organizačního týmu, k našemu oblíbenému táboru Plasto Fantasto v Heidmühle, aby zde strávili bezvadný týden. Tento rok byl ovšem rokem obzvláštním, neboť jsme slavili naše 20. jubileum. Roku 1997 vznikla idea Plasta Fantasta a to se muselo oslavit!  

Při příjezdu na ubytovnu se po dlouhé době setkalo mnoho starých přátel, ale přirozeně se objevilo i několik nových tváří. Proto také samozřejmě první večer nesměly chybět malé seznamovací hry a navazně jsme ukázali dům těm, co tu byli poprvé.

Co udělalo letní Plasto napínavým bylo téma „Štastní bez hranic“. Na jedné straně jsme diskutovali o tom, co jsou pro nás hranice, a na druhé, co je pro nás znamená štěstí. K tomu jsme měli dva referenty, kteří nám trochu vyprávěli o svém životě a společně jsme diskutovali o našem tématu. Taye, uprchlík z Etiopie, který již rok a tři měsíce čekal na schválení jeho žádosti o azyl, nám působivě vyprávěl o tom, co pro něj jako pro uprchlíka znamenají hranice a štěstí. Jako druhého referenta jsme mohli přivítat Martina Kastlera, jenž nám ukázal, co to znamená být Evropan, a zodpověděl nám mnoho otázek, které jsme měli k EU.

Vandrování na Třístoličník nesmělo samozřejmě na Plastu chybět. Bylo to opět trochu náročné, výhled z vrchu je všas přece každým rokem krásnější! Také výlet do bazénu nechyběl. Kousek jet s autobusem a pak skočit do krásné, studené vody!

Volný čas je také důležitou součástí! Poté co jsme si ráno mohli zvolit mezi zpíváním, sportem a jazykovou animací, jsme měli následně dostatek času, abychom se připravili na další bod programu. Různé body programu, jako plánovaná hra nebo noční hra, nás jako skupinu velmi sblížily.

V sobotu k tomu konečně došlo: Velké jubileum bylo před námi! Dorazilo mnoho rodičů, dřívějších účastníků i vedoucích Plasta, a navštívilo nás o mnoho členů Junge Aktion. Nejdříve jsem začali naší společně připravenou bohoslužbou a poté předvedli úřastníci divadelní  hru, kterou v průběhu týdne nacvičovali. Večer jsme společně jedli a následně začala naše velice podařená párty. Byla hudba, velký dort, fotokoutek, každý se bavil!

Byl to jednou opět podařený týden, v němž se člověk mohl zotavit ze školy i všedního dne a poznat nové přátele. Měli jsme jak zábavu, tak jsme se k tomu naučili nové věci a shromáždili nové zkušenosti.

Těšíme se na příště!      

                                      

                                                                                                                                          Laura Meloni

20. Jubilejní oslava – PLASTO FANTASTO

Mimořádný den představoval 19. srpen 2017, poněvadž děti a mladiství z Plasta Fantasta slavili společně s bývalými účastníky, teamlery a rodiči 20. jubileum tohoto setkání. S více jak 100 lidmi bylo jubileum slavnostně zahájeno bohoslužbou vedenou biskupem Františkem Radkovským z Plzně. Děti se také těšili, až budou moci rodičům dopoledne konečně předvést divadelní inscenaci napsanou Kristýnou Kopřivovou, v níž dvě dívky během cesty časem prožívají události a potkávají osoby česko-německé historie, a to jak ty spojující, tak i ty rozdělující. Vždy však byly uplatněny usmiřující, jednotu podporující myšlenky. Plasto herci a herečky sklidili obrovský úspěch.

Naši hosté se celé odpoledne bavili v našem fotokoutku, mohli také zavzpomínat na minulé roky během prezentace Plasta, a večer nás přivátala bývalá jednatelka Junge Aktion Margareta Klieber, která se vracela k roku 1997, ve kterém se s Česko-německou deklarací otevřely nové možnosti setkávání, a tím také budoucnost Junge Aktion a Plasta Fantasta. Tento krásný den byl skvělým jubileem zahájen a velkou párty zakončen.

Mílé Plasto Fantasto, přejeme ti z celého srdce všechno dobré a těšíme se na 25. jubileum!

                                                                                                                   Tvůj Plasto-Team