Anfrage

Anmeldung Osterbegegnung 2019

Anmeldung Osterbegegnung Niederalteich 2019
Tímto se závazně přihlašuji na Velikonoční setkání v Niederaltaichu (Bavorsko), které proběhne od 17. do 22. dubna 2019.
Hiermit melde ich mich verbindlich für die Osterbegegnung in Niederaltaich (Bayern) vom 17. bis 22. April 2019 an.
Osobní údaje/Personenbezogene Daten
Adresa/Adresse
Kontaktní údaje/Kontaktdaten
Stravování/Verpflegung
Příjezd/Anreise
Abyste měli možnost si sami domluvit spolujízdu, zašleme vám - pokud s tím budete souhlasit - seznam účastníků s městy a e-mailovými adresami./Damit Ihr die Möglichkeit habt, Fahrgemeinschaften selbst abzusprechen, schicken wir Ihnen - vorausgesetzt Ihr seid einverstanden - die Liste der Teilnehmer mit Angabe des Wohnortes und der Emailadresse zu.
Souhlasím s tím, aby moje jméno, místo mého bydliště a moje e-mailová adresa byly uvedeny v seznamu účastníků za účelem vlastní organizace spolujízdy./Ich bin einverstanden, dass mein Name und Wohnort und meine Email-Adresse in der Teilnehmerliste zur persönlichen Absprache von Fahrgemeinschaften angegeben werden.
Osoby pod 18/Unter 18-Jährige
Souhlasím s evidencí mých osobních údajů pro vnitřní potřeby Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde, jako jsou např. vedení a vyúčtování konané akce a podpory česko-slovensko-německé mezinárodní práce s dětmi a mladistvými. Souhlas je časově neomezený a může být kdykoliv odvolán./Ich bin damit einverstanden, dass die eingetragenen Daten von der Jungen Aktion der Ackermann-Gemeinde erhoben und verarbeitet werden, und zwar ausschließlich zu Zwecken der Durchführung und Abrechnung der Veranstaltung und der Unterstützung der deutsch-tschechischen-slowakischen internationalen Kinder- und Jugendarbeit. Die Einwilligung ist zeitlich unbeschränkt und kann jederzeit widerrufen werden.
Jsem srozuměn/a s tím, že během našeho setkání budou pořizovány filmové a fotografické záznamy zachycující přítomné osoby a souhlasím, aby tyto záznamy směla organizace Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde dále využívat pro účely práce s mládeží v publikacích, sociálních sítích a na internetových stránkách./Ich bin damit einverstanden, dass Foto- und Videoaufnahmen, die während der Begegnung entstehen, von der Organisation Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden dürfen.

Těšíme se na Vás!

Wir freuen uns auf Euch!