Online přihláška/Online Anmeldung

Anmeldung zur Deutsch-tschechischen Sprachschule 2020

Anmeldung zur Deutsch-tschechischen Sprachschule 2020
Toto je závazná přihláška na ČESKO-NĚMECKOU LETNÍ ŠKOLU v Melchiarově Huti (u Plzně), která proběhne od 31. července do 5. srpna 2020. Lze se přihlásit do 17. července 2020; účastnický poplatek pro CZ je 850 Kč.
Das ist die verbindliche Anmeldung zur DEUTSCH-TSCHECHISCHEN SOMMERSCHULE in Melchiarova Huť (bei Pilsen), die vom 31. Juli bis 5. August 2020 stattfindet. Es ist möglich, sich bis zum 17. Juli 2020 anzumelden; der Teilnehmerbeitrag für DE TeilnehmerInnen ist 65 EUR.
Osobní údaje/Personenbezogene Daten
Adresa/Adresse
Kontaktní údaje/Kontaktdaten
Stravování/Verpflegung
Příjezd/Anreise
Abyste měli možnost si sami domluvit spolujízdu, zašleme vám - pokud s tím budete souhlasit - seznam účastníků s městy a e-mailovými adresami./Damit Ihr die Möglichkeit habt, Fahrgemeinschaften selbst abzusprechen, schicken wir Ihnen - vorausgesetzt Ihr seid einverstanden - die Liste der Teilnehmer mit Angabe des Wohnortes und der Emailadresse zu.
Souhlasím s tím, aby moje jméno, místo mého bydliště a moje e-mailová adresa byly uvedeny v seznamu účastníků za účelem vlastní organizace spolujízdy./Ich bin einverstanden, dass mein Name und Wohnort und meine Email-Adresse in der Teilnehmerliste zur persönlichen Absprache von Fahrgemeinschaften angegeben werden.
Osoby pod 18/Unter 18-Jährige
Souhlasím s evidencí mých osobních údajů pro vnitřní potřeby Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde, jako jsou např. vedení a vyúčtování konané akce a podpory česko-slovensko-německé mezinárodní práce s dětmi a mladistvými. Souhlas je časově neomezený a může být kdykoliv odvolán./Ich bin damit einverstanden, dass die eingetragenen Daten von der Jungen Aktion der Ackermann-Gemeinde erhoben und verarbeitet werden, und zwar ausschließlich zu Zwecken der Durchführung und Abrechnung der Veranstaltung und der Unterstützung der deutsch-tschechischen-slowakischen internationalen Kinder- und Jugendarbeit. Die Einwilligung ist zeitlich unbeschränkt und kann jederzeit widerrufen werden.
Jsem srozuměn/a s tím, že během našeho setkání budou pořizovány filmové a fotografické záznamy zachycující přítomné osoby a souhlasím, aby tyto záznamy směla organizace Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde dále využívat pro účely práce s mládeží v publikacích, sociálních sítích a na internetových stránkách./Ich bin damit einverstanden, dass Foto- und Videoaufnahmen, die während der Begegnung entstehen, von der Organisation Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden dürfen.
Mějte prosím na vědomí, že přihlášku lze bezplatně stornovat jen do 17. července 2020. Při pozdějším odhlášení vám bude účtován účastnický poplatek v plné výši (tj. 850 Kč pro CZ). Je to kvůli nákladům, které my (Junge Aktion) musíme při takto pozdním odhlášení sami zaplatit. Účastnický poplatek kryje jen část celkových nákladů.
Bitte beachtet, dass die Anmeldung ist nur bis zum 17. Juli 2020 kostenfrei stornierbar ist. Falls Ihr Eure Anmeldung nach dem 17. Juli 2020 storniert, müsst Ihr den vollen Teilnehmerbeitrag (65 Euro) trotzdem bezahlen. Der Grund dafür ist, dass wir (die Junge Aktion) bei späteren Abmeldungen oft selbst bezahlen müssen. Der Teilnehmerbeitrag deckt nur einen Teil der Gesamtkosten ab.

Těšíme se na Vás!

Wir freuen uns auf Euch!