Anfrage

Anmeldeformular

Anmeldung DIALOG 2019
Souhlasím s evidencí mých osobních údajů pro vnitřní potřeby Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde, jako jsou např. vedení a vyúčtování konané akce a podpory česko-německé mezinárodní práce s dětmi a mladistvými. Souhlas je časově neomezený a může být kdykoliv odvolán. / Ich bin damit einverstanden, dass die eingetragenen Daten von der Jungen Aktion der Ackermann-Gemeinde erhoben und verarbeitet werden, und zwar ausschließlich zu Zwecken der Durchführung und Abrechnung der Veranstaltung und der Unterstützung der deutsch-tschechischen internationalen Kinder- und Jugendarbeit. Die Einwilligung ist zeitlich unbeschränkt und kann jederzeit widerrufen werden.
Jsem srozuměn/a s tím, že během [workshopu] budou pořizovány filmové a fotografické záznamy zachycující přítomné osoby a souhlasím, aby tyto záznamy směla organizace Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde dále využívat pro účely práce s mládeží v publikacích, sociálních sítích a na internetových stránkách. / Ich bin damit einverstanden, dass Foto- und Videoaufnahmen, die während der Veranstaltung entstehen, von der Organisation Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden dürfen.

Těšíme se na Vás! / Wir freuen uns auf Euch!