Einladung zur Osterbegegnung 2019! [CZ-SK-DE]

[DE] Was ist Demokratie? Bei der Bewertung der Demokratie in Mitteleuropa gibt es einen Unterschied zwischen dem Ideal und der Praxis. Hat Viktor Orbán, Ministerpräsident Ungarns, recht, wenn er sagt „Die Epoche der liberalen Demokratie ist zu Ende“?

[CZ] Co je to demokracie? Při pohledu na stav demokracie ve střední Evropě je patrný rozdíl mezi ideálem a praxí. Má premiér Maďarska Viktor Orbán pravdu, když říká, že „Éra liberální demokracie je u konce“?

[SK] Čo je to demokracia? Pri pohľade na stav demokracie v strednej Európe je malý rozdiel medzi ideálom a praxou. Má premier Maďarska Viktor Orbán pravdu, keď hovorí, že „Éra liberálnej demokracie je na konci“?

 

 

[DE] Wir werden viele Fragen zum Thema Demokratie bei unserer politische Weiterbildungswoche stellen: Wie funktioniert Demokratie im heutigen Mitteleuropa? Wie hat es (nicht) funktioniert? Welche Formen der Demokratie gibt es? Ist sie nur eine Staatsform oder auch etwas Anderes?

Kommt mit uns nach Niederaltaich und macht mit!

Mehr Infos: Opens external link in new windowPlakat

>>> Opens external link in new windowAnmeldung <<<

[CZ] Při našem vzdělávacím týdnu si budeme pokládat mnoho otázek na téma demokracie: Jak funguje demokracie ve dnešní střední Evropě? Jak (ne)fungovala? Jaké jsou typy demokracie? Jde jen o formu vlády, anebo i o něco jiného?

Pojeďte s námi do Niederaltaichu a společně diskutujme!

Více informací: Opens external link in new windowPlakát

>>> Opens external link in new windowPřihláška <<<

[SK] Pri našom „politickom vzdelávacom týždni“ si budeme klásť mnoho otázok na tému demokracie: Ako funguje demokracia v dnešnej strednej Európe? Ako (ne)fungovala? Aké sú typy demokracie? Ide len o formu vlády, alebo aj o niečo iné?

Poďte s nami do Niederaltaichu a spoločne diskutujme!

Viac informácií: Opens external link in new windowPlakát

>>> Opens external link in new windowPrihláška <<<