Plasto Fantasto 12.-19. 08. 2018

Bereits seit vielen Jahren trifft sich die Gruppe von deutsch-tschechischen Kindern und Jugendlichen im Alter von acht bis fünfzehn Jahren zum Zweck der Überwindung nicht nur die äußeren, sondern auch inneren Grenzen, des gegenseitigen Kennenlernens, der Erkennung verschiedenen Kultur, Sprache und gegenseitiges Verständnis. Dieses Jahr findet schon traditionell diese internationale Begegnung in Haidmühle im Bayrischen Wald in der Nähe von deutsch-tschechischen Grenzen mit dem Thema: „Die Freiheit nehm’ ich mir!“ – Frei in und durch Europa.

 

Již několik let se setkává skupina česko-německých dětí a mládeže od osmi do patnácti let za účelem vzájemného poznávání, překonání nejen vnějších, ale i vnitřních hranic, za poznáním odlišné kultury, jazyka a vzájemného porozumění. Tento rok se již tradičně bude konat toto mezinárodní setkání v Haidmühle, v Bavorském lese nedaleko česko-německých hranic s tématem: „Svobodu si nenechám vzít!" - svoboda křížem krážem Evropou".

 

Die Kinder und Jugendliche werden sich 8 Tage mit dem Begriff „die Freiheit“ aus verschiedenen Perspektiven und durch verschiedenen methodologischen Verfahren beschäftigen. Durch die ganze Woche werden sich die Kinder und Jugendliche aktiv, sowie passiv auf die Antworte der folgenden Fragen konzentrieren: „Was kann ich alles unter dem Begriff „die Freiheit“ vorstellen? Was heißt Freiheit für mich? Was kann meine Freiheit in Gefahr bringen? Wie hat sich die Freiheit im Laufe der Zeit verändern? Was ist Freiheit in Europa? Können wir uns Europa ohne Freiheit vorstellen? Was kann unsere Freiheit in Europa beeinflussen?“

Erinnern wollen wir auch an den Ersten Weltkrieg (100 Jahre Kriegsende) und an den Zweiten, wobei wir deutlich machen wollen, wie Hass und Krieg unfrei machen. Dies soll dazu führen, dass den Kindern und Jugendlichen klar wird, welch hohe Bedeutung Freiheit hat und dass Freiheit keine Selbstverständlichkeit ist. Können wir uns vorstellen ohne Freiheit zu leben?

Link zum Online-Anmeldungsformular wird bald hinzugefügt.

 

Děti a mladiství se po dobu 8 dní budou zabývat pojmem "svoboda" z různých perspektiv a pomocí různých metodologických postupů. Během celého týdne budou aktivně i pasivně soustředit na odpovědi k následujícím otázkám: "Co si všechno mohu představit pod pojmem svoboda? Co pro mě svoboda znamená? Jak se může má svoboda dostat do nebezpečí? Co mění svobodu v průběhu času? Co znamená svoboda v Evropě? Umíme si představit Evropu bez svobody? Co vůbec znamená svoboda v Evropě? Co ji může ovlivnit?"

Připomenout si také chceme období první světové války (100let od konce války) i období druhé světové války, kde chceme zdůraznit, jak nás nenávist a válka může udělat nesvobodnými.

Odkaz na online formulář brzy doplníme.