Plasto Fantasto 2019

„Mutmacher – Zivilcourage in Europa" / „Dodej odvahu – občanská odvaha v Evropě"

Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Eltern!

Seit mehr als 20 Jahren treffen sich deutsche und tschechische Kinder und Jugendlichen, um nicht nur die äußeren, sondern auch inneren Grenzen zu überwinden. Dies ist in diesem Jahr wieder der Fall. Während der traditionellen internationalen Begegnung in Haidmühle im Bayerischen Wald  warten auf euch verschiedene Spiele, Arbeitskreise und Ausflüge. Das Thema in diesem Jahr ist:

"Mutmacher – Zivilcourage in Europa"

Was  sind eigentlich  „Mutmacher“ und was heißt alles Zivilcourage? Was muss man machen um ein „Mutmacher“ zu werden? Und was sind „Mutmacher“ für mich?  Was kann ich alles für die Gesellschaft machen? Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich etwas ändern möchte?

Wir laden euch herzlichen ein!

[Einladung]

[Opens external link in new windowAnmeldung (unten)]

--------------------------------------------

Milé děti a milá mládeži, milí rodiče!

Už více než 20 let se spolu setkávají české a německé děti a mládež, aby překonali nejenom vnější hranice, ale též hranice vnitřní. Tak je tomu i letos. Během tradičního mezinárodního setkání v Haidmühle v Bavorském lese na vás čekají různé hry, pracovní kroužky a výlety. Letošní téma zní:

„Dodej odvahu – občanská odvaha v Evropě"

Co to je, „dodat si odvahu“ a co znamená občanská odvaha? Co je třeba udělat, abych si „dodal odvahu“? A jak si „dodávám odvahu“ já? Co můžu vše udělat pro společnost? Jaké mám možnosti, pokud chci něco změnit?

Srdečně vás zveme!

[Pozvánka]

[Opens external link in new windowPřihláška (dole)]