Anfrage

Anmeldung Sommerwoche 2019

Anmeldung Sommerwoche Landshut 2019
Toto je závazná přihláška na Sommerwoche v Landshutu (Bavorsko), který proběhne od 28. července do 4. srpna 2019. Lze se přihlásit do 30. června 2019; účastnický poplatek pro CZ/SK účastníky je 50 EUR.
Das ist die verbindliche Anmeldung für die Sommerwoche in Landshut (Bayern), die vom 28. Juli bis 4. August 2019 stattfindet. Es ist möglich, sich bis zum 30. Juli 2019 anzumelden; der Teilnehmerbeitrag für DE TeilnehmerInnen ist 100 EUR.
Osobní údaje/Personenbezogene Daten
Adresa/Adresse
Kontaktní údaje/Kontaktdaten
Stravování/Verpflegung
Příjezd/Anreise
Abyste měli možnost si sami domluvit spolujízdu, zašleme vám - pokud s tím budete souhlasit - seznam účastníků s městy a e-mailovými adresami./Damit Ihr die Möglichkeit habt, Fahrgemeinschaften selbst abzusprechen, schicken wir Ihnen - vorausgesetzt Ihr seid einverstanden - die Liste der Teilnehmer mit Angabe des Wohnortes und der Emailadresse zu.
Souhlasím s tím, aby moje jméno, místo mého bydliště a moje e-mailová adresa byly uvedeny v seznamu účastníků za účelem vlastní organizace spolujízdy./Ich bin einverstanden, dass mein Name und Wohnort und meine Email-Adresse in der Teilnehmerliste zur persönlichen Absprache von Fahrgemeinschaften angegeben werden.
Osoby pod 18/Unter 18-Jährige
Souhlasím s evidencí mých osobních údajů pro vnitřní potřeby Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde, jako jsou např. vedení a vyúčtování konané akce a podpory česko-slovensko-německé mezinárodní práce s dětmi a mladistvými. Souhlas je časově neomezený a může být kdykoliv odvolán./Ich bin damit einverstanden, dass die eingetragenen Daten von der Jungen Aktion der Ackermann-Gemeinde erhoben und verarbeitet werden, und zwar ausschließlich zu Zwecken der Durchführung und Abrechnung der Veranstaltung und der Unterstützung der deutsch-tschechischen-slowakischen internationalen Kinder- und Jugendarbeit. Die Einwilligung ist zeitlich unbeschränkt und kann jederzeit widerrufen werden.
Jsem srozuměn/a s tím, že během našeho setkání budou pořizovány filmové a fotografické záznamy zachycující přítomné osoby a souhlasím, aby tyto záznamy směla organizace Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde dále využívat pro účely práce s mládeží v publikacích, sociálních sítích a na internetových stránkách./Ich bin damit einverstanden, dass Foto- und Videoaufnahmen, die während der Begegnung entstehen, von der Organisation Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden dürfen.
Mějte prosím na vědomí, že přihlášku lze bezplatně stornovat jen do 30. června 2019. Při pozdějším odhlášení vám bude účtován účastnický poplatek v plné výši (tj. 50 EUR). Je to kvůli nákladům, které my (Junge Aktion) musíme při takto pozdním odhlášení sami zaplatit. Účastnický poplatek kryje jen část celkových nákladů.
Bitte beachtet, dass die Anmeldung ist nur bis zum 30. Juli 2019 kostenfrei stornierbar ist. Falls Ihr Eure Anmeldung nach dem 30.Juli 2019 storniert, müsst Ihr den vollen Teilnehmerbeitrag (100 Euro) trotzdem bezahlen. Der Grund dafür ist, dass wir (die Junge Aktion) bei späteren Abmeldungen oft selbst bezahlen müssen. Der Teilnehmerbeitrag deckt nur einen Teil der Gesamtkosten ab.

Těšíme se na Vás!

Wir freuen uns auf Euch!