Co je Junge Aktion

Jak se vidíme
Jsme mládež ve věku od 16 do 26 let, kterou spojuje společný zájem o politická, náboženská a kulturní témata ve společnosti.

Jak vidíme naši budoucnost
Jako mládež máme velké možnosti i úkoly budovat společnou budoucnosti. Snažíme se proto řídit základními hodnotami jako spravedlnost, solidarita, láska k bližnímu a tolerance a tím přispět k více lidskosti a míru.

Co nám leží na srdci
· Porozumění mezi národy prostřednicvím vzájemného setkávání
· Vzdělávání v různých oblastech (např. politika, náboženství, ekologie)
· Společná práce a zábava
· Vzájemné poznávání

Co děláme
· Společné volnočasové aktivity (např. výlety)
· Společné akce s českou a slovenskou mládeží (např. setkání, workcampy)
· Politická, náboženská a kulturní setkání a školení na zemské a diecézní úrovni, kulturní a setkávací dny dny, politické studijní týdny a semináře na spolkové úrovni. 

Naše kořeny
Junge Aktion je mládežnický spolek Ackermann-Gemeinde. které vzniklo v roce 1946 z křesťanů vyhnaných z Čech, Moravy a Slezska. Vidíme se proto pobídnuti k tomu, pracovat na pozorumění a usmíření s našimi východními sousedy.

Naše hlediska
· Evropa lidí
· Křesťanský život
· Porozumění mezi národy střední a východní Evropy
· Lidská práva