Cíle

Junge Aktion je mládežnická složka organizace Ackermann – Gemeinde. Podporujeme rozvoj a růst mládeže na cestě k zodpovědnému životu ve státě a společnosti. Aktivně se podílíme na sjednocování Evropy. Junge Aktion byla založena roku 1950 mládeží, která byla odsunuta z Čech, Moravy a Slezska. Proto také hlavní náplň naší práce tvoří setkávání se sousedy ze střední a východní Evropy. Jsme členy organizace Aktion West–Ost ve Svazu německé katolické mládeže.

Naše hlavní zásady jsou:

EVROPA LIDÍ:

Díky politickému sjednocení všech států Evropy se může podařit dlouhodobé překonání nacionalismu. V tomto procesu se musí politické jednání orientovat na člověka. Naší prací se k tomu snažíme položit základ a umožňujeme každému jednotlivci seznámit se s Evropou. Tuto Evropu lidí vidíme jako přínos ke světovému míru.

KŘESŤANSKÝ ŽIVOT:

Hlásíme se ke křesťanské víře, podle které je člověk osobní, sociální a ve vztahu k Bohu ojedinělá bytost, a zaměřujeme se na křesťanské základní hodnoty - spravedlnost, mír, solidaritu a lásku k bližnímu. Každý člověk má svou důstojnost, o jejíž uznání se zasazujeme. K ostatním náboženstvím se stavíme otevřeně a jsme připraveni k dialogu. Jako sdružení i jako jednotlivci přijímáme odpovědnost ve svém nejbližším okolí, v naší společnosti i v církvi, jejíž jsme součástí.

SETKÁVÁNÍ SE SOUSEDY ZE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY:

Hlavním úkolem naší práce je setkávání s mladými lidmi ze zemí střední a východní Evropy, především z České republiky. Vzájemné setkávání má pro nás historický, politický, kulturní a sociální význam. Usilujeme při tom o rovnoprávné partnerství, pod kterým rozumíme interkulturní výměnu hodnot a dovedností. Základem toho je zprostředkování znalostí z oblasti historie, kultury, náboženství, společenských otázek a jazyků střední a východní Evropy.

LIDSKÁ PRÁVA:

Stavíme se proti porušování lidských práv na celém světě a proti zneužívání lidí státem a ideologiemi. Rozhodně se stavíme proti každé diskriminaci jednotlivců a skupin, zvláště když se vyskytuje na základě náboženské a etnické příslušnosti. Usilujeme o uskutečňování demokracie a sociální spravedlnosti, čímž bojujeme proti příčinám útěků a vyhnání. Integrace bližních, které postihla migrace, je součástí naší práce.

K aktivní spolupráci v Junge Aktion jsou přizváni všichni mladí lidé, kteří se ztotožňují s těmito zásadami.

[Download]