Die Osterbegegnung der Jungen Aktion im Kloster Rohr

Mit spannenden Referenten, Vorträgen und Workshops, wollen wir uns dem Thema POPULISMUS und dessen Bedeutung in Deutschland, Tschechien und der Slowakei nähern.
Darüber hinaus nutzen wir nicht nur traditionelle Formen, um gemeinsam Ostern zu feiern und haben Freude an neuen Bekanntschaften und internationalem Austausch.
Herzliche Einladung!

S odborníky se budeme zabývat tématem populismu a jeho významem v Německu, Čechách a na Slovensku. Čekají nás zajímavé přednášky a workshopy. Společně oslavíme Velikonoce a těšit se můžete i na nová přátelství a výměnu mezinárodních zkušeností.
Jste srdečně zváni!

Wo: Kloster Rohr
Wann: 27.3.-1.4.2024

Anmeldung | Přihláška

persönliche Angaben | osobní údaje

falls TN unter 18 Jahre | pokud je účastník mladší 18 let
Falls teilnehmende Person unter 18 ist, dann E-Mail der erziehungsberechtigten Person.
Falls teilnehmende Person unter 18 ist, dann E-Mail der erziehungsberechtigten Person.